Trends hebben snelheid en richting

Innoveren bij BeBright kent 4 fasen. Scanning the Future is de fase waarin we gestructureerd de externe omgeving verkenning en waar trendonderzoek en trendwatching vaak een belangrijk onderdeel is. Een ‘trend’ is een ontwikkeling die zich voor langere tijd in een duidelijke richting beweegt. Ontwikkelingen in de buitenwereld die van invloed zijn op de toekomst van uw sector. Deze trends zijn er op diverse niveaus:

  • Megatrends. Langlopende onderstromingen in onze samenleving. Trends op meganiveau veranderen onze maatschappij gedurende minstens dertig jaar en spelen niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Megatrends bestuderen wij met behulp van DESTEP variabelen.
  • Maxitrends. Ontwikkelingen die in het afgelopen decennium voor het eerst opdoken en zichtbare invloed hebben op consumentengedrag.
  • Microtrends. Kleinschalige nieuwe ontwikkelingen, soms het begin van een grotere trend, maar ook vaak na een jaar of vijf overgewaaid of gemeengoed geworden.
  • Events, hypes en mode zijn seizoensgebonden ontwikkelingen. Hier gaat het om losse gebeurtenissen, nieuwe dingen die je om je heen ziet gebeuren. Zoals de kleur van de nieuwe wintercollectie of een nieuw populair drankje op het terras.
BeBright, Mega trends Economie STEP icon BeBright, Mega trends Economie STEP icon SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK BeBright, Mega trends Economie STEP icon DEMOGRAFIE BeBright, Mega trends Economie STEP icon ECOLOGIE BeBright, Mega trends Economie STEP icon POLITIEK BeBright, Mega trends Economie STEP icon TECHNOLOGIE

Criteria voor een goede trendanalyse

Trends kun je best bij elkaar Googlen, maar een goede trendanalyse is input voor strategische conversatie en dient als input voor innovatie, SWOT en toekomstplannen. Een goede trendanalyse is:

  • Meetbaar: de ontwikkelingen worden onderbouwd met feiten en cijfers.
  • Relevant voor de periode waarover je wilt nadenken: de trends sluiten aan bij hoe ver je in de toekomst wilt kijken.
  • Van invloed op de betreffende sector: als je in de vervoersector werkt zijn trends in mobiliteit interessanter om te verkennen dan als je in de zorg werkt. Dan ben je waarschijnlijk meer geïnteresseerd in ontwikkelingen op het gebied van elektronische dossiervorming of zorgtoerisme.
  • Aansprekend: verschillende mensen worden door verschillende dingen geïnspireerd. Een trendanalyse geeft naast cijfermateriaal en feiten ook verrassende voorbeelden en sfeerimpressies van hoe de toekomst er uit gaat zien.