(VER)KOPEN: TRENDS > ONZEKERHEDEN > SCENARIO’S

De toekomst van marketing: 4  scenario’s voor 2015

Sinds 2001 werken we met de vier Oog voor de Toekomst scenario’s over consumenten en marketing in een veranderend Nederland. In 2015 is het tijd om terug te kijken op de scenario’s ‘Overleven’, ‘Steun’, ‘Groei’ en ‘Zingeving’ en nader te onderzoeken wat het werken ermee ons heeft gebracht.

Anno 2013, lijken de vier werelden nog steeds bruikbaar om organisaties voor te bereiden op wat ons zou kunnen overkomen. De filmpjes zijn beschikbaar, bijvoorbeeld als input voor strategie of innovatieworkshops, via BeBright.