Oog voor de Toekomst is COLLABORATIVE innovation

Nog steeds relevant en interessant

Er is veel geschreven over en door betrokkenen bij het Oog voor de Toekomst traject. Naast reviews van het boek wordt ook jaren later nog dikwijls verwezen naar het traject.

Groot Innovatie Modellenboek | Januari 2013 | door o.a. Ruud Smeulders

Luister CD: De Toekomst op de Agenda | April 2011 | door Philip Idenburg

ESB | Augustus 2010 | Navigeren in de mist | door Cees Onderwater

Scenarios for SuccessDecember 2007 | Turning Insights into Action | door Cees van der Heijden

Holland Management Review December 2007 | Samen leren, Samen Innoveren | door Philip Idenburg & Sanny Zuiderveld

EFMAJuni 2004 | Viewing futures: Rabobank scenario planning – Strategic thinking in turbulent and uncertain times | door Philip Idenburg & Sanny Zuiderveld

 

Het boek uit 2005: reviews

Nominatie voor de Marketing Literatuurprijs, november 2005
Het Platform Innovatie in Marketing (PIM) heeft “Oog voor de toekomst” benoemd in de top-3 van de meest vernieuwende marketingboeken die het afgelopen jaar zijn verschenen. Op 15 december wordt bekend gemaakt of het boek de Marketing Literatuurprijs van 2005 wint. Meer informatie of opgeven voor de bijeenkomst via Platform voor Innovatie in Marketing (PIM)

Heeft Boris nog oog voor de toekomst?, Idee, september 2005
Constantijn dolmans vraagt zich in het tijdschrift van D’66 af of Boris Dittrich wel oog voor de toekomst heeft. In navolging van het “Oog voor de toekomst” project pleit hij voor een scenarioproces om zo een robuuste strategie voor de toekomst van Nederland te ontwikkelen.
Het hele artikel is te lezen op D’66 website.

Rabobank kijkt verder dan je kunt zien, Financieel Dagblad, 25 maart 2005
Richard Smit schrijft in het FD: “Net als Shell doet Rabobank aan scenarioplanning. Zo’n 1600 bankmedewerkers denken na over de wereld van 2015.” … “Rabobank ontwikkelde vier scenario’s voor de wereld in 2015. Met een soort vluchtsimulator probeert het bedrijf medewerkers te kweken die eerder veranderingen herkennen. En zo een duurzaam concurrentievoordeel opbouwen.”

Managementboek, recensie door Bertrand Weegenaar
Het moet een spannend en energetisch project geweest, het grootschallige scenarioplanningsproject Oog voor de Toekomst binnen de Rabobank Groep. Een basis mogen vormen voor tactische en strategische besluitvorming is niet iedere groep medewerkers gegeven. … Het mag als zeer bijzonder genoemd worden dat dit boek van Philip Idenburg, en daarmee de richtingen waarin de Rabobank Groep gedacht heeft, het licht heeft mogen zien. Voor een minuscuul bedrag krijgt u een methode en uitwerking voorgeschoteld die snel toegepast kunnen worden op de meeste bedrijfstakken…. Als u enige belang of belangstelling heeft voor toegepaste marketing dan moet dit boek snel in uw bezit komen. Meer op Managementboek.nl

Emerce, 22 februari 2005
Rabobank bereidt zich voor op de toekomst in groot scenarioproject. Consumenten handelen grillig en ook financiële dienstverleners ervaren daardoor turbulentie in hun markten. Met een grootscheeps scenarioproject wilde Rabobank de voornaamste onzekerheden in kaart brengen. 1600 medewerkers discussieerden over vier toekomstschetsen. Interview met Philip Idenburg, de drijvende kracht achter ‘Oog voor de toekomst’.

Sprout, februari 2005
“Een boeiend en onmisbaar boek, voor wie zijn strategie serieus neemt.”

Boekhandel Scheltema, Amsterdam
Nummer 9 in de managementboeken top 10 van februari.

Marketing Executive Center
Arent van ‘t Spijker schrijft in zijn column “Marketing Intelligence” over het boek: Een prachtig voorbeeld van scenarioplanning wordt gegeven in het nieuwe boek van Philip Idenburg, “Oog voor de toekomst”. Het is een boek dat bij iedere marketeer in de kast zou moeten staan. Niet alleen omdat het een helder beeld schetst van de markt van vandaag, maar vooral omdat het marketeers laat zien hoe ze met behulp van scenario’s kunnen klaarstaan voor de toekomst die ze nooit zullen kunnen voorspellen. “Oog voor de toekomst” komt voort uit een studie van Idenburg voor de Rabobank om aan de hand van trendanalyses en scenario’s een basis te creëren voor strategische besluitvorming. Hij werd daarbij terzijde gestaan door strategen Ellis Boerkamp, Paul de Ruijter en Sanny Zuiderveld. In de eerste helft van het boek bespreken zij de trends van de afgelopen jaren op macro-economisch niveau: Individualisering van de consument, veranderingen in sociaal maatschappelijke verhoudingen, ecologische trends. Maar ook de veranderingen in marketing en strategisch denken. Daarna behandelt het boek vier verschillende scenario’s die zich in de komende tien jaar in de economie zouden kunnen voordoen. De scenario’s zijn realistisch. Sommige zelfs angstaanjagend echt. Iedere marketeer kan met de scenario’s uit het boek direct aan de slag. Na ieder scenario staan er zelfs concrete praktische gevolgen van het scenario voor marketeers beschreven. Meer op www.mec.nl

FEM Business, 12 februari 2005
Wat volgt er op de toekomst? Vier toekomstscenario’s om te anticiperen op de grillen van consumenten. … Volgens de auteur kijken producenten bij hun marketingstrategie namelijk veel te weinig vooruit, waardoor ze het risico lopen het contact met de consument te verliezen. Door nu al na te denken over onzekerheden en ontwikkelingen in de toekomst, kunnen bedrijven veel beter anticiperen op de toekomstige behoefte van klanten. … Het zijn geen ontwikkelingen die de oplettende lezer niet zelf zou kunnen bedenken. Maar daar schuilt misschien ook wel de kracht in. In tegenstelling tot veel toekomstgoeroes schotelt de auteur de lezer geen vage science-fictionachtige taferelen voor.

Intermediair, 10 februari 2005
Bedrijven die de concurrentie voor willen blijven, moeten inspelen op de onvoorspelbare consument van morgen, ook al kennen ze die nog niet. Misrekeningen zijn desastreus; zie bijvoorbeeld het debacle van Konmar. Philip J. Idenburg schreef in opdracht van de Rabobank hoe bedrijven in hun marketingstrategie rekening kunnen houden met de onzekerheden die de toekomst in petto heeft. … De scenario’s zijn bedoeld om de marketingstrategie eens tegen het licht te houden en na te gaan of de gevolgde aanpak effectief en bij de tijd is. Het boek geeft daarbij inzicht in trends en marketingtechnieken van dit moment.

Intermediair, 28 januari 2005
Uit het niets naar nummer 9 van de boeken top 10.

Weblog Bertrand Weegenaar, Managementboek
Het boek is voortgekomen uit een onderzoek dat de auteur gedaan heeft in opdracht van de Rabobank Groep met als doelstelling “om aan de hand van markt- en trendanalyses en te ontwikkelen scenario’s een solide basis te creeren voor tactische en strategische besluitvorming.” Dit boek presenteert vier beelden van hoe de samenleving er in 2015 uit zou kunnen zien: in tijden van Overleven, Steun, Groei en van Zingeving Scenario/denken is een methode groot geworden bij Shell onder leiding van Arie de Geus en beschreven door Kees van der Heijden in Scenario´s The art of Strategic Coversation. Met dit boek van Idenburg krijgt u zeer veel waarde voor uw geld: naast inzicht in de meest recente technieken van marketingonderzoek en -trends krijgt u 4 gedegen onderbouwde inzichten in hoe de wereld er uit kan zien over 10 jaar. Op basis daarvan kunt u uw eigen bedrijfsdoelstellingen tegen het licht houden. Naast interessant is het boek zeer prettig leesbaar en erg fraai vorm gegeven (helaas is niet vermeld die hier de credits voor moet krijgen). Ik zou al bij voorbaat zeggen: shortlist 2005!

VraagBaak, De Baak
Organisaties moeten trendgevoelig zijn om klant- en marktgericht te kunnen opereren. Hiervoor is inzicht nodig in de maatschappelijke trends en veranderingen in consumentengedrag die nu, in het verleden en in de toekomst managementfilosofieën en marketingstrategieën hebben beïnvloed en nog zullen beïnvloeden. Vier toekomstscenario’s, Overleven, Steun, Groei en Zingeving brengen de ambities, behoeften en wensen van consumenten in het jaar 2015 in kaart. De scenario’s zijn ontwikkeld in samenwerking met onder meer deskundigen van de Rabobank en Arie de Geus.

Marketing Tribune, 11 januari 2005
Twee maanden na het jubilem-nummer van Marketing Tribune met vier toekomst-scenario’s voor de marketeer, ligt er een boek in de winkel dat eveneens vier scenario’s voor onze samenleving in de toekomst beschrijft. Philip Idenburg heeft met Oog voor de toekomst een uitgebreid en bruikbaar boek samengesteld over de positie en de rol van de marketing in die toekomstbeelden. De scenario’s zijn vertaald naar de consequenties die voor de marketing hebben. En hoewel de scenario’s niet op elke vraag een antwoord hebben, en we ook niet een scenario als meest waarschijnlijk kunnen aanwijzen, roept dit boek marketeers op om scherp na te denken over hun eigen strategische toekomstplannen en de toekomstige behoefte van de consument.

Uitreiking aan Arie de Geus, 9 december 2004
Een impressie van de overhandiging van het eerste exemplaar is te vinden op www.deruijter.net